Proces & planning

Op dit moment wordt het stedenbouwkundig plan verwerkt in een bestemmingsplan. Het is de bedoeling om dit bestemmingsplan na de zomer ter inzage te leggen. De eventuele reacties die daaruit komen worden verwerkt, zodat het plan daarna kan worden vastgesteld. Hieronder een kort overzicht van deze planning op hoofdlijnen:

september/oktober 2022
Bestemmingsplan ter inzage

begin 2023
Vaststellen bestemmingsplan, stedenbouwkundig plan en selectiecriteria
Start inschrijvingen zelfbouw

begin 2024
Verwachte start zelfbouw en realisatie wooncomplex Rochdale

nog onbekend
Oplevering woningen

Het komt er dus op neer dat we verwachten begin 2023 weer een stap verder te zijn. Dit is het moment dat er ook meer bekend wordt over de inschrijfprocedure en selectiecriteria rondom de zelfbouwkavels van De Vrije Watering. De selectie van een ontwikkelaar voor de MO kavels vindt ook rond die tijd plaats

Planning