Proces

Collectieve zelfbouw is leuk en uitdagend, maar het vergt meer voorbereidingstijd. Daarom start deze zomer de inschrijving van groepen die interesse hebben, en organiseren we direct na de vakantie een bijeenkomst over de zelfbouwmogelijkheden. In het najaar van 2019 selecteert de gemeente vervolgens de meest kansrijke groep(en) voor collectieve zelfbouw. In het najaar start ook de verkoop van de individuele zelfbouwkavels. De selectie van de groepen vindt plaats op basis van de motivatie van de groep en de wijze waarop de groep zich heeft georganiseerd en laat begeleiden door een professionele partij. Indien je wordt uitgeloot voor collectieve zelfbouw is het mogelijk om je alsnog in te schrijven voor een individuele zelfbouwkavel. Verwachting is dat medio 2021 de eerste zelfbouwers de sleutel van hun zelfbouwwoning kunnen omdraaien.

Planning

Inschrijving groepen voor collectieve zelfbouw:

zomer 2019

Selectie groep(en) collectieve zelfbouw:

najaar 2019

Start verkoop individuele zelfbouwkavels:

najaar 2019

Verwachte start bouw:

2010

Verwachte oplevering eerste woningen:

2021

Bovenstaande planning is onder voorbehoud. Het bestemmingsplan is momenteel in procedure gegaan. Deze procedure kan van invloed zijn op de planning.